Vinterförvaring och bottengarnstillverkning

Under vintern förvaras bottengarnen på ställningar en bit ovanför marken, så att inte råttor, möss och andra djur skall komma i närheten av dem. Nästa vår då det är dags att sätta ut garnen i sjön igen, dras de ut på åkrarna runt gården och ses över och lagas.

 

Vi tillverkar alla bottengarn själva, materialet köps in men sedan klipps det till och sys ihop efter de specifika förutsättningar som råder på den plats där de senare ska stå och fånga fisk. Ett stort bottengarn tar flera månader för två händiga personer att tillverka.