Vårt miljöarbete

Nära – på riktigt

Klimatsmart, cirkulärt, närproducerat, rejuvinerande, levande landsbygd och inte minst hållbart är nödvändiga ord på var mans läppar nu i det 21:a århundradet. Dessa begrepp har varit ledord i verksamheten på Tiraholms Fisk i snart 40 år, ja ännu längre naturligtvis. Eller det har inte varit ledord, det har varit en självklarhet. Låt oss berätta.

När Vicky och Nisse i början av 80-talet bestämde sig för att satsa på ett liv på landet och därmed yrkesfiske i sjön Bolmen fanns inte några alternativ än att inrikta sig på ett fiske som inte hotade det lokala ekosystemet i sjön. Genom att fiska med bottengarn som låter oss fånga fisken levande och därmed återutsätta skyddsvärd fisk säkerställer vi att bestånden i Bolmen mår väl. Det innebär dessutom att vi alltid har helt färsk fisk, det tror vi att du uppskattar!

Vi har sedan 1981 även en liten odling av regnbåge. Fiskodlingar är ofta omdiskuterade ur många perspektiv. Främst är det odlingens storlek som gör att den inte påverkar sjöns vattenkvalitet. Ett noggrant arbete med foder och utrustning gör att fiskarna mår väl, det syns på dem varför antibiotika och andra medicinska preparat inte används.

I vår gårdsbutik, en av Sveriges första och invigd i en tid då stormarknader och snabbköp var den självklara vägen framåt, säljer vi den fisk vi själva fångar eller odlar och förädlar på gården. Det är inte svårare än så. Detsamma gäller vår restaurang, som för övrigt främst är byggt med stormfällt virke från Gudrun som vi sågat själva. Övriga råvaror, såsom mejeri, ägg, grönsaker, drycker och glass handlar vi så lokalt och regionalt som möjligt.

Vi ser det även som en viktig utmaning att ständigt finna nya vägar att använda mer av fisken och fångsten. Det har resulterat i produkter av göskinder, fiskskinn och ”så kallad” skräpfisk som mört och braxen.

Hela anläggningen på Tiraholm värms med flis från den egna FSC-certifierade skogen- flis är 100 % förnybart och kräver i princip obefintliga transporter. Beträffande avlopp har vi sedan en tid valt att, istället för att gömma näringsämnen i jorden med dold infiltration, rena restvattnet i öppna dammar.

Energismarta lösningar och källsortering tillhör självklarheterna på gården.

Med hjälp av klimatklivet har vi under 2019 gjort en rejäl satsning på laddstolpar, 16 punkter. Vi vill stå redo för framtiden och inte bara locka hit medvetna gäster utan även säkerställa att de kommer härifrån… I skrivande stund gör vi också en stor satsning på solceller för att täcka en del av energibehovet.

Vi har genom åren haft omkring 200 ungdomar anställda för säsongsarbete och för många av dem har det varit deras första sommarjobb. Vi tror att meningsfulla jobb ger effekter både för individen och regionen. Vi påstår inte på något sätt att det är vår förtjänst, men vi noterar att många av de som jobbat hos oss i tonåren nu i vuxen ålder bor, verkar och i flera fall driver företag i bygden.

Vår nybyggda hotell- och konferensanläggning har, som alla andra investeringar, genomsyrats av lokala hantverkare, leverantörer och entreprenörer. Möbler och material har noga valts med tanke på svenskproduktion och hållbara material. I de flesta fall har vi lyckats bra.

Vi gläder oss åt att vara en liten del i att du och din verksamhet kan uppnå era högt satta hållbarhetsmål.

Vi berättar gärna mer!