Levande fisk

Tidigt på våren säljer vi en del levande gös, mört och braxen. De planteras ut i andra sjöar och vattendrag.

 

Mört och braxen sätts ut i vatten som har kalkats för att återställa den naturliga faunan. Gösen köps av olika fiskevårdsföreningar för att få ett attraktivare fiske och ett artrikare vatten.