Insjöfiske i Bolmen

  • Bottengarnfiske
  • Vinterförvaring & tillverkning
  • Fiskodling
  • Renseri & rökeri
  • Levande fisk
  • Fiskerådgivning
  • Bolmen & fiskekort

Bottengarnfiske

Fisket har under vår tid som brukare av Tiraholm varit huvudnäringen i företaget. Det sker med bottengarn, det vill säga stora ryssjor som förankras i land och sätts vinklerätt rakt ut i sjön efter islossningen.

Vart ett av dem är specialgjort för den plats det ska stå på. En del av bottengarnen är gjorda för att fånga stor fisk som gös, gädda och braxen medan andra är avsedda att fånga mindre ål, abborre, sik och mört.

Bottengarnen vittjas två till tre gånger i veckan, på våren när de flesta fiskar är aktiva töms ryssjorna oftare. På sommaren då vattentemperaturen är högre i de grundare vattnen söker sig fisken mot de kallare vattnen på djupen. När hösten närmar sig blir det åter större aktivitet ett par månader för att mot slutet av oktober nästan avstanna. Då tar vi upp garnen ur sjön.

Vinterförvaring & tillverkning av bottengarn

Under vintern förvaras bottengarnen på ställningar en bit ovanför marken, så att inte råttor, möss och andra djur skall komma i närheten av dem. Nästa vår då det är dags att sätta ut garnen i sjön igen, dras de ut på åkrarna runt gården och ses över och lagas.

Vi tillverkar alla bottengarn själva, materialet köps in men sedan klipps det till och sys ihop efter de specifika förutsättningar som råder på den plats där de senare ska stå och fånga fisk. Ett stort bottengarn tar flera månader för två händiga personer att tillverka.

Fiskodlingen

En bit utanför vår brygga ligger odlingen av regnbågslax. Laxsmolten kommer till Tiraholm vid cirka tre månaders ålder i månadsskiftet juni-juli och väger då omkring 15 gram. Fisken delas på tre kassar och den första tiden innebär en intensiv period av handutfodring.

Vi åker ut till småttingarna flera gånger per dag och matar dem. När de har acklimatiserat sig får de sin mat via en finurlig automat. Från automaten hänger en pinne, när fisken simmar mot den faller lite foder ner, detta gör att de har tillgång till foder hela dagen och växer bättre. Mot slutet av andra sommaren väger de omkring 1-1,2 kg och är i princip tillräckligt stora för att konsumeras. Vi låter dock en del bli lite större innan vi tar in dem i produktionen.

Under tredje sommaren växer fiskarna ordentligt och de används nu i verksamheten både i affären och i restaurangen. Under den kommande hösten kan de kvarvarande regnbågarna väga upp till fyra kilo. De skall då slaktas, storlekssorteras och frysas in för att användas till rökning och gravning nästa vår.

Renseri & rökeri

Fiskrenseriet och rökeriet ligger i en byggnad nära bryggan. All fisk som fångas eller tas in från fiskodlingen kommer först in i renseriet, där vi tvättar och kyler ner den med is i kylrum. En hel del av fisken filéas, detta görs i en därför anpassad lokal, där gravar vi också regnbåge och den fisk som skall rökas läggs i saltlake dagen innan.

Rökarna tänds på morgonen, de är murade ugnar enligt gamla ritningar som eldas med alved, vilken huggs i gårdens skog. Den saltade fisken tvättas och hängs respektive läggs på galler i rökarna.

Vi röker både varm- och kallrökt fisk, den varmrökta är färdig efter 4 – 6 timmar. Den kallrökta röks på lägre temperatur och behöver ligga i röken upp till 48 timmar. Ålen varmröks alltid. För att få olika smaker på den varmrökta regnbågslaxen kryddas den med olika örter och kryddblandningar. Efter rökningen kyls fisken snabbt ner i ett separat kylrum.

Levande fisk

Tidigt på våren säljer vi en del levande gös, mört och braxen. De planteras ut i andra sjöar och vattendrag.

Mört och braxen sätts ut i vatten som har kalkats för att återställa den naturliga faunan. Gösen köps av olika fiskevårdsföreningar för att få ett attraktivare fiske och ett artrikare vatten.

Fiskerådgivning

Sedan 90-talet och framåt har vi, genom projekt, haft täta kontakter med norska lantbrukare med tillgång till insjöar och fiskevatten. Trots att Norge är en av världens främsta fiskenationer har de tidigare utnyttjat resurserna i insjöarna dåligt.

Då vi har ett väl utvecklat bottengarnsfiske i Bolmen, har vi kunnat vara dem behjälpliga med detta. Detta har inneburit att norrmännen har varit på studiebesök och Nisse har hållit kurser, både teoretiska och praktiska, i fiskeredskapsbygge både på Tiraholm och i Norge.

Bolmen & fiskekort

Bolmen är med sina 185 km2 Sveriges tolfte största sjö och ligger i tre län, Kronobergs, Jönköpings och Hallands län. Här finns en stor artrikedom av både fågel och fisk, exempelvis ål, gös, gädda och abborre.

Vattnet håller hög kvalitet där pH-värdet ligger mellan 6.7 – 6.8. Det går en vattentunnel ner till Skåne, där Bolmens vatten används som dricksvatten.

I början av 1990-talet bildades Bolmens fiskevårdsförening, som bland annat administrerar fiskekortsförsäljningen som kan köpas på många ställen runt sjön däribland på Tiraholm 

PRISER

Dagskort:            150:-

Veckokort:          350:-

Årskort:               800:-

Fiskekorten är personliga och du får fiska med två spön/kort.
För barn och ungdomar under 18 år är fisket gratis.