Fiskodlingen

En bit utanför vår brygga ligger odlingen av regnbågslax. Laxsmolten kommer till Tiraholm vid cirka tre månaders ålder i månadsskiftet juni-juli och väger då omkring 15 gram. Fisken delas på tre kassar och den första tiden innebär en intensiv period av handutfodring.

 

Vi åker ut till småttingarna flera gånger per dag och matar dem. När de har acklimatiserat sig får de sin mat via en finurlig automat. Från automaten hänger en pinne, när fisken simmar mot den faller lite foder ner, detta gör att de har tillgång till foder hela dagen och växer bättre. Mot slutet av andra sommaren väger de omkring 1-1,2 kg och är i princip tillräckligt stora för att konsumeras. Vi låter dock en del bli lite större innan vi tar in dem i produktionen.

 

Under tredje sommaren växer fiskarna ordentligt och de används nu i verksamheten både i affären och i restaurangen. Under den kommande hösten kan de kvarvarande regnbågarna väga upp till fyra kilo. De skall då slaktas, storlekssorteras och frysas in för att användas till rökning och gravning nästa vår.