Fåglar & vilda djur

I trakterna runt Tiraholm finns ett rikt djur och fågelliv. I skogarna finns älg, rådjur, räv, hare och grävling, har man tur kan du få syn på både orre och tjäder. Över sjön kretsar mycket vanlig sjöfågel och olika andarter men också häger och fiskgjuse är ofta sedda fåglar hos oss. Fiskgjusen följer ofta båten när det är dags att vittja garnen, inte sällan förser den sig också med en och annan läckerbit som serveras direkt från båten.

På våren har vi alltid besök av häckande kanadagås och grågås, ett antal tranpar stannar gärna till hos oss på väg till Hornborgarsjön. Vidare finns det gott om svan, häger, örn, fiskmås, gråtrut och en mängd olika andfåglar.