Engagemang

Vi har under årens lopp varit engagerade i flera olika styrelser och projekt bland andra;

– SIC (Sveriges insjöfiskares centralförbund),
– Bolmens Fvof, (fiskevårdsområdesföreningen)
– Kulinarisk Resa genom Halland
– Regional Matkultur
– Smålands Sjörike
– Eldrimner- nationellt resurscentrum för småskaligt mathantverk
– Unnaryds hembygdsförening
– lokala turistnätverk
– BESST – (Business and Environment linked through Small Scaled Tourism)