Bolmen och fiskekort

Bolmen är med sina 185 km2 Sveriges tionde största sjö och ligger i tre län, Kronobergs, Jönköpings och Hallands län. Här finns en stor artrikedom av både fågel och fisk, exempelvis ål, gös, gädda och abborre.

 

Vattnet håller hög kvalitet där pH-värdet ligger mellan 6.7 – 6.8. Det går en vattentunnel ner till Skåne, där Bolmens vatten används som dricksvatten.

 

I början av 1990-talet bildades Bolmens fiskevårdsförening, som bland annat administrerar fiskekortsförsäljningen som kan köpas på många ställen runt sjön däribland på Tiraholm.

 

Priser

Dagskort:            150:-
Veckokort:          350:-
Årskort:               800:-

 

Fiskekorten är personliga och du får fiska med två spön/kort.
För barn och ungdomar under 18 år är fisket gratis.